BIJSLUITER
     
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven, 2 - 4 maal daags, voor volwassenen en kinderen
vanaf 12 jaar: 5 - 10 druppels, kinderen van 8 tot 11 jaar: 5 - 8 druppels, van
5 tot 7 jaar: 3 - 5 druppels, onder 5 jaar: 3 druppels, met water verdund
innemen.
Contra-indicaties:
geen bekend
Interacties:
geen bekend
Bijwerkingen:
geen bekend
Waarschuwingen:
Voorzichtigheid geboden bij leverproblemen.
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr:
Artikel nr:
Afdruk datum: 23-11-2014
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL