BIJSLUITER
     
Sporen:
lactose (melksuiker)
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven, 1 - 3 maal daags, voor volwassenen en kinderen
vanaf 6 jaar 5 - 10 druppels, voor kinderen van 1 tot 5 jaar 3 - 5 druppels,
voor zuigelingen 2 - 3 druppels, met water verdund innemen, vóór de maaltijden.
Contra-indicaties:
geen bekend
Interacties:
geen bekend
Bijwerkingen:
geen bekend
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr:
Artikel nr:
Afdruk datum: 23-11-2014
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL