BIJSLUITER
     
Actieve stoffen:
1 g Kalium aceticum comp. uitgangssubstantie is bereid uit 0,48 g Kalium
carbonicum, 5,7 g Acetum vini destillatum, 0,02 g Antimoniet, 2,1 g Crocus
sativus tinctuur, 6,7 g Spiritus e vino, 0,29 g Corallium rubrum.
Sporen:
lactose (melksuiker)
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven, 2 - 3 maal daags 10 druppels met water verdund
innemen.
Contra-indicaties:
geen bekend
Interacties:
geen bekend
Bijwerkingen:
geen bekend
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr:
Artikel nr:
Afdruk datum: 29-11-2014
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL