BIJSLUITER
     
Actieve stoffen:
1 g uitgangssubstantie Solutio Ferri comp. is bereid uit 1,8 mg Kalium
carbonicum, 2,0 mg kaliumijzertartraat, 6,0 mg Sulfur, 0,2 mg Trona, 2,0 mg
wijnsteenzuur en water ad 1 g
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven, 3 maal daags, voor volwassenen en kinderen
vanaf 12 jaar: 10 - 15 druppels, kinderen van 6 tot 11 jaar: 8 - 10 druppels,
met water verdund innemen.
Contra-indicaties:
geen bekend
Interacties:
geen bekend
Bijwerkingen:
geen bekend
Waarschuwingen:
Voorzichtigheid geboden bij kinderen onder 6 jaar wegens onvoldoende
gedocumenteerde ervaringen.
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr:
Artikel nr:
Afdruk datum: 26-10-2014
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL