BIJSLUITER
     
Actieve stoffen:
100 g bevat Absinthium, herba, infusum Ø (=D1) 50 g / Carum carvi, fructus,
decoctum Ø (=D1) 12,5 g / Geum urbanum, rhizoma, decoctum Ø (1=3) 3,75 g /
Senna, fructus, decoctum Ø (=D1) 5 g
Hulpstoffen:
alcohol, water
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven, 3 maal daags 10 - 15 druppels met water verdund
innemen.
Contra-indicaties:
Niet te gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding en bij kinderen onder 5
jaar.
Interacties:
geen bekend
Bijwerkingen:
geen bekend
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr:
Artikel nr:
Afdruk datum: 27-11-2014
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL