BIJSLUITER
     
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven, 1 - 2 maal daags 5 - 10 druppels met water
verdund innemen.
Contra-indicaties:
geen bekend
Interacties:
geen bekend
Bijwerkingen:
Bij het begin van de behandeling kan er, door een overreactie, een verergering
van de ontsteking plaatsvinden.
Waarschuwingen:
Voorzichtigheid geboden bij kinderen onder 1 jaar wegens onvoldoende
gedocumenteerde ervaringen.
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr:
Artikel nr:
Afdruk datum: 24-11-2014
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL