BIJSLUITER
     
Actieve stoffen:
100 g bevat Aurum metallicum praeparatum D10 33,3 g / Hyoscyamus niger, planta
tota D5 33,3 g / Stibium metallicum praeparatum D6 33,4 g
Sporen:
lactose (melksuiker)
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven, 2 tot 4 maal daags voor volwassenen en kinderen
vanaf 12 jaar: 10 - 20 druppels, jongere kinderen (bij inslaapstoringen of
psychovegetatieve stoornissen) naargelang de leeftijd: van 6 tot 11 jaar: 8 - 15
druppels, van 1 tot 5 jaar: 5 - 10 druppels, zuigelingen: 3 - 5 druppels. De
druppels bij voorkeur een half uur voor de maaltijd in wat water innemen, even
in de mond houden en daarna doorslikken.
Contra-indicaties:
geen bekend
Interacties:
geen bekend
Bijwerkingen:
geen bekend
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr:
Artikel nr:
Afdruk datum: 23-10-2014
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL