BIJSLUITER
     
Actieve stoffen:
100 g bevat Fragaria vesca, fructuarium Ø (1=2) 30 g / Gentiana lutea, radix,
decoctum Ø (1=3) 3 g / Mel 5 g / Urtica dioica, planta tota Ø (1=2) 60 g
Hulpstoffen:
water
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven, 3 maal daags 20 druppels met water verdund
innemen, gedurende minimaal 3 maanden.
Contra-indicaties:
Niet te gebruiken bij overgevoeligheid voor aardbeien of honing.
Interacties:
geen bekend
Bijwerkingen:
In uitzonderingsgevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr:
Artikel nr:
Afdruk datum: 29-11-2014
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL