BIJSLUITER
     
Actieve stoffen:
100 g bevat 25 g Bryophyllum, folium perssap, ingedroogd in 50 g lactose
(melksuiker) / Conchae 25 g
Hulpstoffen:
lactose (melksuiker)
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven, 3 maal daags 1 theelepel poeder innemen.
Contra-indicaties:
Niet te gebruiken bij overgevoeligheid voor Bryophyllum (Kalanchoƫ).
Interacties:
geen bekend
Bijwerkingen:
In uitzonderingsgevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr:
Artikel nr:
Afdruk datum: 20-11-2014
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL