BIJSLUITER
     
Actieve stoffen:
100 g bevat Calendula officinalis, herba Ø (1=2) 40 g
Hulpstoffen:
alcohol, water
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven,voor een wondverband en -spoeling: 1-2
theelepels op 1/4 liter schoon (gekookt en afgekoeld) water; voor mondspoeling:
1/2 theelepel op 1/2 glas warm water.
Contra-indicaties:
Niet te gebruiken bij overgevoeligheid voor Calenda of andere composieten.
Interacties:
geen bekend
Bijwerkingen:
Kan in zeer zeldzame gevallen een overgevoeligheidsreactie veroorzaken.
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr:
Artikel nr:
Afdruk datum: 27-11-2014
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL