BIJSLUITER
     
Dragers:
lactose (melksuiker), suiker (saccharose)
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven, 1 - 3 maal daags 1 dosis granulen in de mond
laten smelten. Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 dosis = 3 granulen.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar: 1 dosis = 2 granulen. Voor kinderen tot 6
jaar: 1 dosis = 1 granule. Het buisje op zijn kop in de hand nemen. Het
doorzichtige kapje draaien tot er een granule in valt. Doordraaien tot het
gewenste aantal. Het doorzichtige kapje in de hand houden en van het buisje
lostrekken. De granulen van het kapje in de mond laten vallen. Zuigelingen: De
granule bij voorkeur oplossen in een glas gevuld met een eetlepel water. Na een
kwartier de oplossing omroeren en de baby met een theelepeltje de oplossing
geven.
Contra-indicaties:
geen bekend
Interacties:
geen bekend
Bijwerkingen:
geen bekend
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr:
Artikel nr:
Afdruk datum: 21-11-2014
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL