print
 

Gezond gebouw maakt beter
Een internationale coalitie van zorgverleners en architecten pleit voor een ‘innovatieve ziekenhuisarchitectuur’. Zij heeft als doel een helende omgeving te creëren die stress vermindert en aandacht heeft voor de mens achter de patiënt. Een ziekenhuis moet zowel lijken op een goed georganiseerd dorp met tuinen en parken, als op een hotel en een gezondheidscentrum. Hun voorbeeld is het Rikshospitalet van de universiteit van Oslo. Volgens de architect zijn hierin artistieke en menselijke maatstaven verenigd. ‘Om de gezondheid te bevorderen, moeten we het gevoel van veiligheid en welzijn bevorderen,’ aldus Arvid Ottar, de leidinggevende architect van het ziekenhuis. Het gebouw heeft overal ruim uitzicht, er is veel daglicht en de kleuren binnen zijn harmonieus. Inmiddels spreekt men al van evidence based design: ontwerpen waarvan de werking door wetenschappelijk onderzoek is bewezen. Dit is een steeds populairder wordend onderzoeksveld dat zich bezighoudt met de helende werking van de omgeving op de mens. 
Bron: Ode/2006/juli/augustus  

Vaak twijfelen vaders onterecht
Al heel lang gaat het verhaal dat gemiddeld tien procent van de vaders niet de biologische vader is van ‘zijn’ kind. Een antropoloog aan de universiteit van Oklahoma besloot te onderzoeken in hoeverre mannen die op dit gebied totaal niet twijfelden en zij die zeer achterdochtig waren, gelijk hadden. Hij maakte een inventarisatie van 67 onderzoeken onder vaders in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Rusland. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de twijfelaars – dat om die reden ook een DNA-onderzoek liet doen – ongelijk had: zeventig procent was wel de biologische vader. Dit percentage varieert overigens sterk per land. Zo is te lezen dat in Zweden de meeste ‘onechte’ vaders wonen en in Rusland de minste. Van de vaders die heel zeker wisten dat zij de echte vader waren, zat 1,7 procent ernaast.
Bron: NRC Handelsblad/23/04/2006  

Huid opvallend doorlaatbaar
Eind mei stuurde de Universiteit van Amsterdam een persbericht rond naar aanleiding van de promotie van Ivone Jakasa (doctorandus Geneeskunde) over ‘De absorptie van chemische stoffen door de huid’. De huid van mensen met atopisch eczeem bleek, ook op plekken waar geen beschadiging met het blote oog zichtbaar is, drie keer zo doorlaatbaar te zijn voor chemische stoffen dan de huid van gezonde personen. Dit levert een verhoogd risico op voor eczeem. Verder ontdekte de promovendus dat ook relatief grote moleculen – anders dan men dacht – wel degelijk in de huid kunnen doordringen, zeker als ze (goed) wateroplosbaar zijn.
Bron: Persbericht UVA/31/05/2006