Duurzaam partnership

Hetzelfde doel

Sinds 1 januari 2015 werken we nauw samen met Natuurmonumenten, de grootste particuliere natuurbeschermer van Nederland. En dit is geen toeval. Als producent van natuurcosmetica verwerkt Weleda uitsluitend duurzaam geteelde planten. Daarom hechten we het grootste belang aan het behoud van de verscheidenheid aan planten en dieren in de wereld. En voor dit doel zet Natuurmonumenten zich al bijna 110 jaar in. De komende jaren willen we intensief samenwerken om de bloemrijke natuur in Nederland te herstellen en uit te breiden om zo de biodiversiteit zo goed mogelijk te kunnen bewaken.

Zeldzaam

De natuur is ons dierbaar. Ze levert ons de ingrediënten voor onze producten die we duurzaam telen of verzamelen via gecontroleerde wildpluk. Met veel van deze soorten gaat het in het wild niet zo goed. Vroeger stonden graslanden en akkers vol met allerlei bloemen en kruiden. Daar kwamen volop vlinders, bijen en andere insecten op af. Door versnippering, bebouwing en intensivering van de landbouw verdwijnt dit beeld steeds meer. Planten als Arnica, ogentroost en het driekleurig viooltje zijn behoorlijk zeldzaam geworden. Meer over lokale bedreigde plantensoorten lees je hier.

Beschermen wat dierbaar is

Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare prachtige natuur. Van uitgestrekte, robuuste natuur tot zeer kleine, maar vaak zeer waardevolle gebieden. Ook zetten ze zich in voor de aanleg van verbindingszones tussen natuurgebieden, zodat planten en dieren de kans krijgen zich te verspreiden. De organisatie maakt de natuur toegankelijk voor iedereen. Door de gebieden lopen wandelroutes, fietsroutes of kanoroutes. Bovendien organiseren ze allerlei activiteiten in de natuur waar iedereen aan kan deelnemen. Zo willen ze iedereen actief bij de natuur betrekken en laten zien hoe belangrijk het is om onze natuur voor de toekomst te behouden.