Veilige hechting

Veilige hechting…. We hebben er allemaal van gehoord maar wat is veilige hechting nu precies? En waarom is het zo belangrijk?

Veilige hechting ontstaat doordat je als kind een langdurige en affectieve band met je ouder(s)* hebt. Je voelt je als kind geborgen in een veilige haven waardoor je de wereld om je heen durft te ontdekken. Je wordt door jouw ouders keer op keer geholpen bij het reguleren van emoties en stress die je ervaart. Ben je veilig gehecht dan ontwikkel je je tot een emotioneel en sociaal zelfstandig persoon.

De manier waarop een kind gehecht is, is mede bepalend voor zijn ontwikkeling. Kinderen die veilig gehecht zijn:

 

  • Weten raad met hun eigen emoties
  • Zijn invoelend naar de mensen om hen heen
  • Hebben vertrouwen ontwikkeld in eigen kunnen
  • Durven de wereld te ontdekken
  • Kunnen op latere leeftijd duurzame relaties aangaan

Hechting begint al tijdens de zwangerschap en zet zich na de geboorte voort. Het is precies de periode waarbij jij betrokken bent. Immers: als zorgverlener in de geboortezorg lever jij topzorg aan zwangeren, barenden en/of kraamvrouwen. Je doet er alles aan om ervoor te zorgen dat er na de bevalling een gezonde baby en een gezonde moeder “afgeleverd” wordt. De eerste dagen thuis help je, motiveer je, droog je tranen, geniet je mee en geef je uitleg.

 

Hoe mooi zou het zijn als we hechting een onderwerp van voorlichting maken voor prille ouders? Zo voegen we iets toe aan wat we al doen en leveren we zorg die verder reikt dan de bevalling en de eerste week daarna.

 

Wat kun je doen om de start van een kind als het gaat om hechting te bevorderen?

  • Zoals eerder gezegd is de fysieke aanwezigheid van de ouders voor een kind belangrijk. Geef hierover uitleg, net zoals je uitleg geeft over bijvoorbeeld borstvoeding en anticonceptie. Stimuleer ouders om gedurende de dag bewust contactmomenten met hun kind te creëren. Momenten waarop de aandacht volledig op elkaar gericht is.
  • Om voor een veilige hechting te zorgen is mentale aanwezigheid van de ouders ook een vereiste. Dus niet tijdens het voeden afgeleid worden door een telefoon met leuke snapchats of facebook, maar leer ouders ontvankelijk te zijn voor wat hun kind laat zien. Zo zorg je dat ouders signalen oppikken en dat ze vervolgens adequaat reageren op deze signalen.

 

Leer ouders echt te kijken naar hun kind, laat hen benoemen wat ze aan hun kind zien en leer ze dit naar hun kind uit te spreken. Door woorden vanaf het begin te gebruiken ontstaat contact tussen ouders en kind.

 

  • Geef zelf het goede hechtingsvoorbeeld, oftewel ben met je volle aandacht bij je kraamgezin en hun kind. Benoem wat je doet en waarom je het doet.
  • Creëer duidelijke contactmomenten tussen ouders en kind: bijvoorbeeld huid-op-huidcontact of een babymassage. Benoem het belang van deze momenten naar de ouders toe.

 

15% van de kraamvrouwen ontwikkelt een post-partum depressie. Dit heeft grote consequenties voor de ontwikkeling van de hechtingsband. Moeder is mentaal minder beschikbaar voor haar gezin. Ben alert op signalen die kunnen wijzen op een depressie en deel je zorgen met andere zorgverleners zodat er tijdig hulp aan moeder geboden kan worden, waardoor het hechtingsproces niet verstoord wordt.

 

* Waar we het hier over ‘ouder(s)’ hebben kun je ook ‘opvoeder(s)’ lezen.

Dit artikel is geschreven door Hecht.

Dominique Hegtermans en Evelyne Thelen hebben 20 jaar als verloskundige gewerkt. Sinds twee jaar zijn ze fulltime bezig met hun missie: de wereld mooier maken door bij te dragen aan de mentale gezondheid van pas geworden moeders. Ze geven trainingen en bijscholingen aan hulpverleners in de geboortezorg en ze coachen moeders die in de knoop zitten en hulp nodig hebben om zichzelf weer te vinden.

www.hechtleven.nl

Babymassage – hoe zat het ook alweer?

Lees meer

Calendula Verzorgende Olie

Lees meer