Weleda en Naturalis

Naturalis en Weleda hebben een gezamenlijke passie voor natuur én de wens om de biodiversiteit te beschermen, behouden en beleven. In Nederland en de rest van de wereld.

Terugloop biodiversiteit directe bedreiging

Biodiversiteit is een actueler thema dan ooit en staat meer en meer onder druk. Het op grote schaal uitsterven van dier- en plantensoorten vormt een directe bedreiging voor onze leefomstandigheden*. Ons menselijke bestaan is volledig afhankelijk van de natuur. Veel van de grondstoffen voor onze producten en voeding worden door de natuur geleverd. Als de biodiversiteit verdwijnt worden alle soorten en uiteindelijk ook de mens, in hun voortbestaan bedreigd.

*Stelt het IPBES. IPBES is een organisatie van de Verenigde Naties die bestaat uit wetenschappers en beleidsmakers die zich bezighouden met de stand van de biodiversiteit van onze planeet.

Samen sterk voor biodiversiteit

Weleda heeft als missie om de gift van de natuur middels de verzorgingsproducten door te geven aan de mens. Met Naturalis als partner kan Weleda een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit voor volgende generaties.

Dankzij de samenwerking wordt het belang van biodiversiteit onder de aandacht gebracht. En kan Naturalis investeren in het behoud van biodiversiteit.

''We zijn trots op de samenwerking met Weleda. Samen maken we ons sterk voor het actuele en urgente thema biodiversiteit.''

- Edwin van Huis, directeur van Naturalis

Tekenmoment partnerschap Weleda en Naturalis. 
Marc van Boven, algemeen directeur van Weleda Benelux,
en Edwin van Huis, directeur van Naturalis.

Onderzoek naar behoud biodiversiteit

Naturalis onderzoekt de natuur om biodiversiteit te behouden. Zo dragen zij bij aan oplossingen voor grote vraagstukken rondom klimaat, leefomgeving, voedselvoorziening en geneesmiddelen. Met een collectie van 42 miljoen objecten beheert Naturalis een van de grootste natuurhistorische collecties ter wereld. Vanaf augustus 2019 is een gedeelte van deze collectie weer te bewonderen in het totaal vernieuwde Naturalis museum.