WELEDA en Natuurmonumenten

wadden

Samen met Natuurmonumenten hebben we een belangrijk gemeenschappelijk doel: de zorg voor het behoud én de ontwikkeling van onze prachtige Nederlandse natuur.

Bewaker van biodiversiteit

Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare natuur. Van uitgestrekte, robuuste natuur tot kleine, maar zeer waardevolle gebieden. Ook zet ze zich in voor de aanleg van verbindingszones tussen natuurgebieden, zodat planten en dieren de kans krijgen zich te verspreiden. 

Voor Natuurmonumenten staat het behoud van ons natuurschoon voorop. Ze richt zich daarbij vooral op de verschillende plant- en diersoorten, de zogenoemde biodiversiteit. Natuurmonumenten werkt er hard aan om de uit balans geraakte natuur te herstellen, te ontwikkelen én uit te breiden.

Al ruim 10 jaar een natuurlijke samenwerking

Onze verzorgingsproducten komen rechtstreeks uit de natuur, via duurzame teelt of gecontroleerde wildpluk. We realiseren ons dat we de natuur moeten koesteren en beschermen. Daarom werken we nauw samen met Natuurmonumenten. Zo zetten ons al ruim 10 jaar in voor verschillende biodiversiteitsprojecten:

Creëren van nieuwe eilandgroepen

Marker Wadden

Dit jaar zetten we ons opnieuw in om nieuwe natuur te ontwikkelen, zoals Marker Wadden.

Marker Wadden is een uniek natuurgebied. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze groep eilanden komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Het resultaat? Een natuurparadijs voor vissen en vogels. En een heerlijk recreatie-eiland! 

Meer over Marker Wadden >

Nieuwe bomen voor een biodivers bos

Nieuwe bomen Natuurmonumenten

In 2020 en 2021 heeft Natuurmonumenten extra bomen geplant. Zoals in de bosgebieden Planken Wambuis (Ede) en Laurabossen (Weert). Met het aanplanten van deze bomen wordt de variatie in het bos en de biodiversiteit groter. Hierdoor verbetert de voedselkringloop en de bosbodem. Dat is voor het bos en alle dieren die er wonen belangrijk. De bossen zijn minder kwetsbaar voor droogte en klaar voor de toekomst.

Bovendien is de invloed van bomen op je gezondheid enorm. Bomen helpen ons stressniveau te verlagen, activeren ons immuunsysteem en zijn een medicijn tegen een lage weerstand. 

106.120 vierkante meter aan nieuwe natuur

Tijdens de campagne in 2019 hebben Weleda en Natuurmonumenten meer ruimte gemaakt voor nieuwe natuur. Meer natuur betekent grotere overlevingskansen voor dieren en planten. In totaal is er 106.120 vierkante meter aan nieuwe natuur gerealiseerd. Zowel het herstellen en ontwikkelen van bestaande natuur, als het aanleggen van nieuwe natuur.