Weleda en Natuurmonumenten

Natuurmonumenten en Weleda hebben een belangrijk gemeenschappelijk doel: de zorg voor het behoud én de ontwikkeling van onze prachtige Nederlandse natuur.

Bewaker van biodiversiteit

Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare prachtige natuur. Van uitgestrekte, robuuste natuur tot kleine, maar vaak zeer waardevolle gebieden. Ook zet ze zich in voor de aanleg van verbindingszones tussen natuurgebieden, zodat planten en dieren de kans krijgen zich te verspreiden. 

Voor Natuurmonumenten staat het behoud van ons natuurschoon voorop. Ze richt zich daarbij vooral op de verschillende planten- en diersoorten, de zogenoemde biodiversiteit. Helaas is een aantal planten inmiddels behoorlijk zeldzaam en zijn er bijvoorbeeld steeds minder insecten. Natuurmonumenten werkt er hard aan om de balans in de natuur te herstellen, te ontwikkelen én uit te breiden.

Actief betrekken

Al meer dan 110 jaar zet onze partner Natuurmonumenten zich in voor de bescherming van de natuur in Nederland. Deze organisatie wil graag dat mensen kunnen genieten van de natuur. Maar ook dat ze het belang zien van de natuur voor de toekomst. Daarom organiseert Natuurmonumenten regelmatig activiteiten en legt ze bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes aan.               

Natuurlijke samenwerking

Onze verzorgingsproducten komen rechtstreeks uit de natuur, via duurzame teelt of gecontroleerde wildpluk. En we realiseren ons dat we die natuur moeten koesteren en beschermen.

Daarom werken we nauw samen met Natuurmonumenten in 5 projecten. Biodiversiteit speelt daarbij de hoofdrol. Dit zijn ze:

  • Land van de Maas: Ervoor zorgen dat het aantal bijzondere planten- en diersoorten niet verder achteruitgaat.
  • Marker Wadden: Creëren van een nieuwe eilandengroep als nieuw leefgebied voor een aantal dieren en planten.  
  • Huis ter Heide: Landbouwgrond omvormen naar vruchtbare natuur zodat bijzondere en zeldzame planten en dieren terug kunnen keren.
  • Het Haringvliet: Het toegankelijker maken van dit unieke stukje natuur voor (oorspronkelijke) dier- en plantensoorten én bezoekers.
  • Nationaal Park Dwingelderveld: Veiligstellen van het oer-Drentse landschap met de typische heidevelden.