Weleda en Natuurmonumenten

Natuurmonumenten en Weleda hebben een belangrijk gemeenschappelijk doel: de zorg voor het behoud én de ontwikkeling van onze prachtige Nederlandse natuur.

Bewaker van biodiversiteit

Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare prachtige natuur. Van uitgestrekte, robuuste natuur tot kleine, maar vaak zeer waardevolle gebieden. Ook zet ze zich in voor de aanleg van verbindingszones tussen natuurgebieden, zodat planten en dieren de kans krijgen zich te verspreiden. 

Voor Natuurmonumenten staat het behoud van ons natuurschoon voorop. Ze richt zich daarbij vooral op de verschillende plant- en diersoorten, de zogenoemde biodiversiteit. Natuurmonumenten werkt er hard aan om de uit balans geraakte natuur te herstellen, te ontwikkelen én uit te breiden.

Natuurlijke samenwerking

Onze verzorgingsproducten komen rechtstreeks uit de natuur, via duurzame teelt of gecontroleerde wildpluk. We realiseren ons dat we de natuur moeten koesteren en beschermen. Daarom werken we nauw samen met Natuurmonumenten. Zo zetten ons al 9 jaar in voor verschillende biodiversiteitsprojecten:

Nieuwe bomen voor een biodivers bos

In 2020 en 2021 heeft Natuurmonumenten extra bomen geplant, in singels en houtwallen, zoals in de bosgebieden Planken Wambuis (Ede) en Laurabossen (Weert). Met het aanplanten van deze bomen wordt de variatie in het bos en de biodiversiteit groter, waardoor de voedselkringloop en de bosbodem verbetert. Dat is voor het bos en alle dieren die er wonen belangrijk en maakt de bossen minder kwetsbaar voor droogte en klaar voor de toekomst.

Bovendien is de invloed van bomen op de gezondheid van de mens enorm. Bomen helpen op verschillende manieren ons stressniveau te verlagen, activeren ons immuunsysteem en zijn een medicijn tegen lage weerstand. 

106.120 vierkante meter aan nieuwe natuur

Tijdens de campagne in 2019 hebben Weleda en Natuurmonumenten meer ruimte gemaakt voor nieuwe natuur. Meer natuur betekent grotere overlevingskansen voor dieren en planten. In totaal is er 106.120 vierkante meter aan nieuwe natuur gerealiseerd. Zowel het herstellen en ontwikkelen van bestaande natuur, als het aanleggen van nieuwe natuur.

Creëren van nieuwe eilandgroepen

Een concreet voorbeeld is het creëren van nieuwe natuur op verschillende plekken, zoals Marker Wadden.

Marker Wadden is een uniek natuurgebied. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland. 

 

 

Bekijk al onze partners in biodiversiteit