Ons engagement voor mensen en biodiversiteit

Weleda draagt bij tot een wereld met aandacht voor mensen en biodiversiteit. Het UEBT-label voor “SOURCING WITH RESPECT” verklaart dat de biodiversiteit beschermd wordt tijdens het verbouwen, oogsten en verder verwerken van de natuurlijke ingrediënten die we gebruiken. Het toont ook ons engagement om iedereen in onze productieketen correct te betalen en met respect te behandelen.

Wat betekent het UEBT-label voor “SOURCING WITH RESPECT”?

Het UEBT-label wordt uitgereikt door de Union for Ethical BioTrade. Het is een certificaat voor alle handelingen die we uitvoeren om natuurlijke ingrediënten te ontginnen voor de natuurlijke cosmetica van Weleda. Het garandeert consumenten dat we om mensen en biodiversiteit geven: de aarde, micro-organismes, water en lucht, maar ook de planten, dieren en mensen die betrokken zijn bij het ontginnen van onze natuurlijke ingrediënten. 

Het label is echter geen productcertificatie en certificeert de individuele grondstoffen niet.

Hoe beschermen we de natuurlijke omgeving waarin onze natuurlijke ingrediënten groeien?

We dragen verantwoordelijkheid voor de mensen die onze natuurlijke ingrediënten kweken, oogsten en verwerken. Alleen door samen te werken kunnen we garanderen dat deze natuurlijke omgevingen niet uitgebuit worden, maar op een duurzame manier worden gebruikt en beschermd. Dat is waar het UEBT-label voor staat. Weleda is wereldwijd een van de eerste bedrijven met producten die het UEBT-label dragen.

Rik Kutsch Lojenga, Executive Director van UEBT en expert in de ethische ontginning van natuurlijke ingrediënten :

“We zijn heel trots dat Weleda het certificaat voor een ethisch ontginningssysteem van UEBT heeft ontvangen en een van de eerste merken zal zijn met het UEBT-vertrouwensmerk op zijn producten. Door te voldoen aan onze internationaal erkende norm, garandeert een bedrijf zijn klanten dat bij het ontginnen van grondstoffen de biodiversiteit wordt beschermd en op duurzame wijze wordt gebruikt, en dat alle partners in de keten rechtvaardig worden behandeld en correct worden betaald.”

Welke uitgangspunten zijn de leidraad voor onze zakelijke activiteiten?

De UEBT-norm omvat 7 centrale criteria:

 1. Behoud van biodiversiteit
 2. Duurzaam gebruik van biodiversiteit
 3. Correcte en rechtvaardige verdeling van voordelen afkomstig van het gebruik van biodiversiteit tussen bedrijven en lokale gemeenschappen
 4. Opspoorbaarheid om de afkomst van natuurlijke ingrediënten te bepalen
 5. Nationale en internationale wetten naleven
 6. Geschikte arbeidsomstandigheden en garantie van voedselveiligheid voor de betrokkenen bij lokale ontginningsactiviteiten
 7. Duidelijkheid over landbezit, gebruiksrecht en toegang tot natuurlijke grondstoffen

Wat is UEBT?

De Union for Ethical Biotrade (UEBT) is een vzw die het engagement van bedrijven rond het respectvol ontginnen van grondstoffen steunt en controleert. Ze biedt een wereldwijd erkende norm voor de ethische ontginning van natuurlijke ingrediënten. De UEBT is begonnen als een initiatief van de Verenigde Naties en onderhoudt sterke banden met VN-organisaties, zoals de Convention on Biological Diversity (CBD) en het BioTrade Initiative of the Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Waarom heeft Weleda UEBT gekozen?

In vergelijking met andere beschikbare certificaten hanteert de UEBT-norm sociale, ecologische en economische criteria. Door aan die criteria te voldoen, spelen we een actieve rol in het behoud van de biodiversiteit van onze ecosystemen. We bieden een natuurlijke omgeving voor dieren en planten en helpen tegelijkertijd mensen over de hele wereld een waardig en gezond leven te leiden. We houden natuurlijke grondstoffen in stand om toekomstige generaties een stevige levensbasis te bieden.

Hoe steunt Weleda lokale gemeenschappen?

 • We onderhouden momenteel 50 langdurige ontginningspartnerschappen over de hele wereld.
 • We steunen lokale projecten en bieden extra ondersteuning aan gemeenschappen in ontginningsgebieden, bijvoorbeeld met medische zorg en onderwijs.
 • Sociale duurzaamheid is veel meer dan een correct loon. Aspecten zoals bescherming tegen discriminatie en kinderarbeid of slavenarbeid, bescherming van het recht op vereniging en het promoten van veiligheid op het werk en arbeidswetten zijn voorbeelden van de vele internationale regels waarop de UEBT-norm zich baseert.
 • Boeren krijgen correcte prijzen die de kosten dekken van het invoeren van best practices en hun de kans geven de levenskwaliteit voor zichzelf en hun gemeenschap te bevorderen.
 • Lokale voedselveiligheid mag niet in gevaar gebracht worden door ontginningsactiviteiten. We inspecteren onze productieketens op basis van die uitgangspunten en ondernemen actie indien nodig.
 • We passen onze werkwijze aan aan deze veeleisende norm tot op het veld, voeren audits ter controle uit indien nodig en nemen maatregelen om samen met onze lokale partners te evolueren.
 • We zorgen er ook voor dat de culturele vrijheid en de kennis van inheemse gemeenschappen over biodiversiteit behouden worden.

Hoe engageert Weleda zich om de biodiversiteit te behouden?

 • We vragen van onze partners dat ze informatie verkrijgen over bedreigde soorten in het ontginningsgebied, bijvoorbeeld van ministeries van milieu en lokale ngo’s. Op basis van die informatie kunnen we de geschikte maatregelen treffen om te vermijden dat bedreigde soorten uitsterven of actief deelnemen aan bestaande projecten ter bescherming van de biodiversiteit. Volgens de Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), zijn bijvoorbeeld onze zeldzame en beschermde plantensoorten zoals arnica afkomstig uit duurzame en biologisch gecertificeerde productie. Ons project steunt niet alleen de biodiversiteit, maar ook de lokale boeren.
 • We steunen onze partners in de omschakeling naar biologische teelt – zonder pesticides en monoculturen.
 • We moedigen onze ontginningspartners aan om bloemenstroken en hagen te planten, die een natuurlijke leefomgeving bieden voor tal van insecten.

Overeenkomst voor Ethische Ontginning

Het goede voorbeeld geven:

Steeds meer consumenten kiezen bewust voor de natuurlijke cosmetica van Weleda. Dankzij die toenemende vraag kunnen we een steeds grotere positieve impact hebben op mensen en biodiversiteit in onze productieketens. Het UEBT-certificaat voor “SOURCING WITH RESPECT” is een belangrijke bijdrage op dat vlak. Onze visie is dat steeds meer bedrijven samen met ons dit pad van ethische ontginning zullen inslaan – voor zichzelf, voor de consumenten en voor onze planeet.